July 30, 2012

एका पाळीव प्राण्याची गोष्ट (एक आत्मकथा)

एका पाळीव प्राण्याची गोष्ट (एक आत्मकथा)


तीस दिवसांचे ७२० तास तो पाळीव प्राण्याचे जीवन जगतोय. भिंतीवर टांगलेल्या दिनदार्शिकेची पाने बदलत असतात, व दिनदर्शिका पण. तरीही याचे आयुष्य असेच चाललेय.

कधी तो गळ्यात पट्टा बांधलेला कुत्रा असतो, तर कधी चुलीच्या उबेस बसलेलं मांजर...
कधी तो होतो बळीचा बकरा; कधी तो असतो ओझे वाहणारा टोणगा; तर कधी गोठ्यात बांधलेली दुभती गाय.

कधी तो असतो गळ्यात दोरी बांधलेला माकड -- त्याच दोरीच्या इशारयावर कोलांट्या उड्या मारणारा... तेच त्याचे काम.
कधी तो असतो पिंजरयातला पोपट; ऐकत असतो मुक्ताफळे:
"पोपटा, पोपटा, खा ना जरा पेरूची फोड,
आणि बोल माझ्याशी गोड गोड."

कधी तो असतो घाण्याला बांधलेला बैलोबा, फिरत असतो वर्तुळात, पण त्याच्या जूं वाहाणारयां खांद्यावरच्या जखमेवर कोणी कधी तेलाची घडी घालत नाही.

कधी तो असतो राजेशाही बगीला बांधलेला, डोळ्याना झडपा लावलेला उमदा घोडा -- माहीत नसते त्याला तो कुठे कशासाठी सतत धावत असतो.

शेवटी, आजच्या आधुनिक सुधारलेल्या सुसंस्कृत समाजात परावलंबी आयुष्य काढायचे असले तर अशा या सर्व भूमिका नकोत का निभावायला? इथे परस्परावलंबी समष्टीला कुठे थारा?


रेमीजीयस डिसोजा । मुंबई

~~~~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Labels: , ,

2 Comments:

At 17 July 2012 at 22:49 , Blogger Harshada Vinaya said...

Hi Remi!!
Passing you the 'Kho'
Read more details at:
http://karadyaachhata.blogspot.in/2012/07/blog-post.html

http://samvedg.blogspot.in/2012/06/blog-post.html

 
At 18 July 2012 at 11:26 , Blogger Archetypes India said...

हर्षदा, तुझा 'खो' कामी आला. दोन्ही दुवे वाचले. मी हल्ली फारशा कथा-कादंबऱ्या वाचत नाही. आजूबाजूची माणसे मला वाटतात एकेक जण 'महाकाव्य' आहे. त्यातच मी दंग असतो. या कथा-कादंबऱ्या जेथे सुरू व्हायला पाहिजेत तेथे संपतात. आणि करमणुकीसाठी तर वाचीत नाही की लिहित पण नाही.
मला माहित असलेला एक अपवाद : शरत्चंद्र चटर्जी, निर्विवाद. शाळेत असताना वाचलेल्या कादंबऱ्या हल्ली पुन: वाचली. नव्वद वर्षानंतर आजही त्या नवीन वाटतात. त्यातली एक 'भैरवी'. मामांनी भाषांतर केलेय.
फिर मिलबो!

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home