December 15, 2010

मीच तेजोमय आभास (प्रेमगीत)

जवळ आलीस हरवलीशी
पुळणीवरची विरणारी लाट
स्मिताच्या शुभ्र फेनील गुदगुल्या
खिन्न तळपायांना करता करता
सावरत ओचेपदर
खळाळणारया  हास्याचा लोट
बागडत गेलीस लाटेलाटेवर
छायाप्रकाशाच्या धूसर
क्षितिज रेषेपार अंतर्धान

मी त्यात सूर शून्यात
घनघटांच्या बरसातीत
भिरभिरलो भूलभुलैयात
सहस्त्रधारा तुझ्या रुपाचा
भ्रम ओघळला
अबोध रेषा गुणगुणल्या कानांशी
मीच तेजोमय आभास
या महासागराच्या उधाणावरचा
अनंतापर्यंत.

-- रेमीजीयस डिसोजा
~ ~ ~ ~ ~
© Remigius de Souza. All rights reserved.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home