January 11, 2011

भारताची लोकसंख्या विना सेन्सॉर!

भारताची लोकसंख्या विना सेन्सॉर!

India’s Population Uncensored

येथे लोकसंख्येची वाढ बेसुमार ।
योजिले नियोजनाचे कैक पर्याय ।
नियमनाचे थकले सगळे उपचार ।
कधीकाळी होती मुहूर्ताची आडकाठी । 
आता तर बारा महिने तेरा काळ ।
लग्नांच्या मालिका २४ x ७ दूरचित्रवाणीवर !

रेमीजीयस डिसोजा
~ ~ ~ ~ ~
© Remigius de Souza. All rights reserved.|
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment