December 09, 2011

रेमीची मुक्ताफळे - १८ : लोकशाही


शंभर कोटी दुय्यम दर्जाचे भारतीय अनुभवाने शिकतात (व शहाणे होतात).
परिणामतः कंपू (युती/आघाडी)  करून तगलेल्या लोकसभा!
पण राजकारणी लोक धडा घेत नाहीत... 
~ ~ ~ ~ ~ 
© Remigius de Souza. All rights reserved.

Labels: ,

3 Comments:

At 9 December 2011 at 20:25 , Blogger aativas said...

राजकारणी लोकांना 'धडा' शिकवावा लागतो अस इतिहास सांगतो!

 
At 10 December 2011 at 10:35 , Anonymous Anonymous said...

आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढणारे अनेक असतात. इंटरनेट याला अपवाद नाही!

 
At 23 December 2011 at 10:34 , Blogger Archetypes India said...

@Anonymous बाई/बुवा साहेब, १९४७ नंतर सर्वच उच्चभ्रू नागरिक -- तुम्ही आणि मी -- आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढत आलो. अपवाद शोधायला सूक्ष्मदर्शी यंत्र वापरावे लागेल!
@aativas राजकारणी लोकांना कोण धडा शिकवणार? अण्णाचं काय होतंय ते दिसतंच आहे.

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home