October 01, 2013

मीच तेजोमय आभास


Sea: photo by Thelia Katsiveli, Greece
मीच तेजोमय आभास

जवळ आलीस हरवलीशी, पुळणीवर विरणारी लाट जशी
स्मिताच्या शुभ्र फेनील गुदगुल्या माझ्या खिन्न तळपायाना करीत,
सावरत ओचेपदर, खळाळणारया हास्याचा लोट, बागडत गेलीस
लाटेलाटेवर, छायाप्रकाशाच्या धूसर क्षितिज रेषेपार
अंतर्धान

मी त्यात सूर शून्यात घनघटांच्या बरसातीत
भिरभिरलो भूलभुलैयात सहस्त्रधारा तुझ्या रूपाचा
भ्रम ओघळल्या, अबोध रेषा गुणगुणल्या कानाशी
मीच तेजोमय आभास या सागराच्या उधाणावरचा
अनंतापर्यंत


रेमीजीयस डिसोजा| मुंबई 
 टीप:  फोटो थेलिया केट्सिव्लाय, अथेन्स, ग्रीस, यांच्या सौजन्याने
~ ~ ~ ~ ~
© Remigius de Souza. All rights reserved.

No comments:

Post a Comment