April 12, 2009

जीवन ज्याचे एक अंगभूत प्रार्थना

असे कोण आहे वनस्पती - पशू - मानवी
जगतात, जीवन ज्याचे एक अंगभूत प्रार्थना
अन बलिदान अन उत्सव असती एकेच वेळी?

प्रार्थना आणि अवडंबरे आणि विधी कुणास हवे
शिवाय जे दांभिक, असत्यवचनी अन फसवे,
जेव्हा धर्म होतात केवळ चलनी बाजारू नावे ?

(मूळ इंग्रजी कवितेचे लेखकाने केलेले मराठी भाषांतर: पहा दुवा )~~~~~~~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home