April 02, 2009

मी एक घर काचेरी

काचेच्या पारदर्शक पडद्यात
तू आणि तुझ्या छाया बंदिस्त
गुंतावाल्यात पडछायांच्या गार
स्पर्शामध्ये तुझे सान्निध्य हरवते
आसुसलेली ओढ आरशाच्या
स्पटिक नितळपणात मिटते
अंतर केवळ पारदर्शक काचेरी
पद्याचे तुझ्या माझ्यात
उसासे आणि अश्रूत पुसत होत जाते
गारठून टपकणारे
फुटक्या प्रतिमानी भरलेल्या आरासेमाहलावर
अभ्रे येतात
निश्वासांची
आसुसलेली आलिंगने चुंबने नसलेली
गारठतात
गारठते वैफल्य टपकणारे
काचेवर...
मी एक घर काचेरी.
----
वडोदरा
१९६८
(थंड विलायतेतून काचेनं आच्छादलेली घरे उष्ण कटिबंधातील इंडियात आली. नंतर काचेच्या गगनचुंबी इमारती आल्या. त्याबरोबर बरेच काही आले.)~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment