September 25, 2008

प्रार्थनेचे सामर्थ्य आणी भुईगोलाचे तप्त हवामान

प्रार्थनेचे सामर्थ्य आणी भुईगोलाचे तप्त हवामान

प्रार्थना जेव्हा होते काम
स्रुष्टी सारी होते विद्रूप जबाबदारी.

काम जेव्हा होते प्रार्थना
सृष्टी सारी होते मंगलमय शिव.

(मूळ इंग्रजी कवितेचे भाषांतर. या कवितेवरील इंग्रजी टिप्पणीसाठी पहा)

~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment