November 05, 2010

लंपट

बिनबाह्यांच्या कांचोळीआड
लपेटलेली लंपट नजर
खाजवते त्याची लालसा
अर्धपारदर्शक चोळीतील
स्तनाग्रे उभार
करतात गुदगुल्या
घट्ट नितंबांच्या वक्र रेषा
डोळे मिचकावतात. 

 
२९-९-१९८९


~ ~ ~ ~ ~
© Remigius de Souza. All rights reserved.| Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment