November 11, 2010

साक्षी आकाशाचे पुराण

उल्का खंडित पाषाण 
साक्षी आकाशाचे पुराण
एकाकी रस्त्याचा ताण
भिरभिरत्या माळावर
दिवा दूरचा गतिमान 

माळ वेडा उघडा बागडा
काजळलेल्या दिशातील
जगलावणार्‌या कवडशात
चक्रावलेला

रस्ता थांबलेला लांबलेला
निष्टूर आपलासा, कडेला 
अनामिक पाणपोई तृषार्त 
करीत सहन त्याची व्यथा 

न बोलता.

(ऐहोळी, पुलकेशीच्या जमान्याचे अवशेष, पाहून परतताना)
मे १९७१
 

 ~ ~ ~ ~ ~
© Remigius de Souza. All rights reserved.|
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

2 comments: