November 27, 2010

क्षण सर्जनाचा (कविता)

क्षण गोठलेला 
काळकामवेगाचे गणित
थांबवून राहिलेला
एकाकी तरी तीनही काळ
व्यापून राहिलेला
क्षण संभवाचा - समभावाचा
जननमरणाच्या सीमारेषेवरचारेमीजीयस डिसोजा 

~ ~ ~ ~ ~
© Remigius de Souza. All rights reserved.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment