March 04, 2009

माझी यात्रा

पृथ्वी माझी सुरू होते
पायाखालच्या जमीनीपासून
जेव्हा जेथे असें मी तेथून

वर वर चढणारया नजरेत
गोल गोल क्षितिजे सामावत
उंच उंच हिमाद्रीच्या कड्यावर;

इथे अहंकाराचे अस्थिर कड़े - सागर
हरघडी वितळतात - वाफारातात,
विरतात मातीत - अवकाशात.

काळजातली उब पुरेशी होते
कवेत घ्यायला नविन क्षितिजे;
हरघडी विस्तारते स्वत्व माझे.

बंध मातीचा अतूट सामावत
सारी पृथ्वी भाकरीच्या चतकोरात
ओळख उरते धरतीच्या चतकोरात.


~~~~~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Labels: , ,

2 Comments:

At 4 March 2009 at 16:26 , Blogger आशा जोगळेकर said...

छानच. पण शेवट........

 
At 5 March 2009 at 11:02 , Blogger Archetypes India said...

आशा,

अनेक आभार.
फक्त एकच शेवटचा शब्द राहीला: "पायाखालच्या".
पण विचार केला वाचकाना पण मुभा द्यावी.
आता तो शेवट पूर्ण(!) करतो.
शेवटी माझी 'पृथ्वी' व्यावहारिक पातळीवर
सपाटच रहाते ना?

--रेमी

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home