March 02, 2009

शब्द-अर्थ-नाद (मुक्त छंद कविता)

कधी कोकिळेची साद - कधी भिल्लाची पावरी
कधी मोराचा केकारव - कधी सिंहाची गर्जना
कधी किलबिल पाखरांची, कधी पोरीबाळींची
कधी हिरव्या गवतावर पवास्सची संतत धार
कधी रिक्शा कर्कश - कधी चिमण्यांची चिवचिव
कधी भिल्लिणीचे शुभ्र हसू - कधी लाल जास्वंद
कधी किरमिजी काठेवाडी ओढणी
कधी आवळ्याच्या सावळीत दांत शिवशिवणे
कधी ऊनाची तिरीप - कधी पुसटती आठवण
कधी त्या आठवणीत रेंगाळणे - कधी स्वप्न - कधी
उघडे नागडे सामोरे जाणे - कधी ताप - कधी अनुताप -
कधी अनुनय - कधी हिरवीगार वनराई - कधी पिवळेधमक ऊन.


¬¬¬¬
© Remigius de Souza. All rights reserved.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment