June 07, 2010

धरतीची लेकुरे पोरकी

 पाऊस कुठुनी आला कुणी नाही देखिला. 
वसुंधरेचे झरे आहेत लपलेले. 
कुणी नाही बोले मनी जपलेल्या आशा.   
कुणा ना आठवली स्वप्ने. 
धरतीची लेकुरे पोरकी तिच्या उबेला पारखी 
शोधिती निवारा अंधकारी.  


~ ~ ~ ~ ~
© Remigius de Souza. All rights reserved.


Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment