August 02, 2008

रोग कोणता? औषध काय?

रोग कोणता? औषध काय?

मी वेडापिसा
लोक वेडेपिसे
रबरी फुगे, गोळ्या,
नसबंदी -
रोग कोणता?
औषध काय?
लितांचा पतितांचा महापूर
थांबवणे म्हणजे काय
डोळे बांधून गाढवाला
शेपूट लावायचा खेळ आहे?
---
सन १९६८

~~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment