August 10, 2008

लागेबांधे

लागेबांधे

काही वर्षापूर्वी लिहिलेल्या या दोन कविता: "आई" आणि "बाप माझा" पुन्हा वाचल्यावर वाटले त्या अजूनही कालबाह्य झालेल्या नाहीत। आज समाजाच्या वेगवेगळ्या थरातून वैयक्तिक आणि सामाजिक मुल्ये मात्र झपाट्याने उलटीपालटी होत आहेत, तशाच व्यक्ति आणि समष्टि यांच्या भूमिका पण।

तरीही ती म्हण आजही लागू आहे असे मला व्यक्तिश: वाटते। बाक़ीचे सर्व काळ (समय आणि मरण या दोनही अर्थाने) ठरवणार।

~~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment