August 21, 2008

एक मातीचा बंध

एक मातीचा बंध

आयुष्य अस्तित्व पणाला लावून
आतडे पिळवटून
अनुभूतिच्या विश्वाची चाळण करून
संवेदनेपार रक्त वाफ़ारून
माझे मीपण निचरून
आकृति आकाराते अमूर्त वास्तवातून
एक मातीचा बंध।

तुच्छ किताब हिणकस
क्षुद्र आकांक्षा क्षणिक
आहुति त्यांची - पेटतो
ज्वालामुखी मातीचा कण।
- - - - -
मुंबई
तारीख: ३०-०४-१९९७

----------------------
© Remigius de Souza। All rights reserved।
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment