May 25, 2009

अखेरीचे अर्ध्य

कोंडलेल्या पाळीव जनावरा
हवी आहे आता काही मोकळी हवा

थकल्या भागल्या वाटे जीवा
विश्राम मज काही हवा हवा

जीवनाचा कधीचा पाठ चुकलेला
मुक्त चित्ताने पुन्हा वाचावा

सुजन दुर्जन गुणावगुण
माझ्यातच सारे म्या पाहिले

नाही परी मानापमानाची चाड
नाही कधीही अनुतापाची वाण

अखेरीचे हे अर्ध्य आता
माझ्या लांबलेल्या वाटेवर

विनम्र मी वाहितो तुजला
हे अनामिका जनजनार्दना!

---

मुंबई

~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment