May 30, 2009

परिमितींच्या पार

सागर अथांग अमर्याद
रिते न होणारे
करुणेचे सडे अनंत |१|

वाळवंट जात क्षितिज रेषेपार
ऊनाच्या झळा
उर्जेचे स्रोत अपरंपार |२|

कड्याकपारी उंचावत खडतर
विहंगामाचे दर्शन
अनंताचे संगीत सतत |३|

चांदण्यांच्या अपार गालिचाला
अंधाराच्या कडा
उल्केचे बंध अवकाशाला |४|

(१९-१२-१९९३)


~~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment