May 03, 2009

सूरसागराच्या पाळीवर - वडोदरा

  सुरसागर, वडोदरा, गुजरात  

सूरसागराच्या पाळीवर - वडोदरा

-----------------------------------------------------
कोणत्याही एका संध्याकाळी
सूरसागरावरच्या पाळीवरून
पांढुरके करडे ठिपके सरकतात
मागे पुढे संथ कधी द्रुतगती
निओनच्या प्रकाशात
चांदण्यांची प्रतिबिंबे लुप्त होतात


कोणत्याही एका संध्याकाळी
सूरसागराच्या पाळीवर
बसते जोडपे बिंब शोधित
बोटात बोते गुंतवून
झगमगलेल्या विजेरी पाण्यात
हरवतात स्वत:ला

रस्ते गजबजतात
गर्दी शोधित कातरवेळी
फटक प्रकाशात रंगलेली तोंडे
न्याहाळीत कोणतीही एक संध्याकाळ
सूरसागराच्या पाळीवर वखवखलेली
सिंधी ठेल्यावरच्या
भाजियानी वासाळलेली
शिंतोडा चुकवत शिताफिने
फिट्ट नायलोन मध्ये

कोणाही एका संध्याकाळी
सुरसागराच्या पाळीवर
लाल हिरव्या प्रकाशाच्या रोगणात
लपलेला मुखवटा मिचकावतो डोळा
आणि एक वाकडा व्यवहार सरळ बनतो

कोणाही एका संध्याकाळी
सुरसागराच्या पाळीवर
डांबरी पट्ट्यावर काचेरी रंगाचे
लोलक सरकताना
निओनच्या रोगणात एक जादू बनते
सरळ व्यवहार आडोसा शोधतात
आणि वाकडे बनाव सरळ दिसू लागतात

विजेरीच्या झगमगाटात लपल्या
फिकट पणत्या - लामण दिवे
मिजाशीने चुकवली तरी
कातरवेळ टळत नाही

नियमाने कोणत्याही एका संध्याकाळी
उद्याही याच वेळी
हीच धावाधाव पाठीशी लागेल
तोंड लपवण्यासाठी
निओनच्या बदलत्या रंगात
----
(बडोदे - गुजरात । सन १९६९)
(नगर रचनाकार असो की आर्किटेक्ट - व्यावसायिक असला तरी लोकाभिमुख नसला तर त्याचे विज्ञान वा तंत्रज्ञान केवळ निर्जीव यंत्रच निर्माण करेल - जिवंत "वास्तु" नाही. कोणतेही कायदे न्यायाच्या वर असू शकत नाहित.
सूरसागराला अनेक परिमाणे आहेत; ती एक जिवंत वास्तु आहे. त्याच्याशी "कार पार्क" आणि "वाटर पार्क" यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. अधिक वाचा )

~~~~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment