June 07, 2009

मिरग येतो

मिरग येतो
सुकल्या कडेकपारीवरून उतरतो
विस्मरणाच्या डोंगरावर चढवतो
हिरवी वाकळ
उततात आठवणींचे
ओढे नाले विहिरींचे काठ कोरडे,
येतो भरून तानेल्या धरतीचा ऊर
अनंत अमृत धारानी.
रेमीजीयस डिसोजा
मुंबई
(२३-६-०५)

मिरग (कोंकणी) = मृग नक्षत्र


~~~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment