June 30, 2009

त्या बलिदानाशी ईमान राहूं दे

त्या बलिदानाशी ईमान राहूं दे

त्याना देवकळा पाषाणाची
नेते महात्मे समाजाधुरंधर
अरे, परमेश्वर तर कधीच गेला
पाषाण होऊन राहिला
मीच आहे ब्रम्ह म्हणून
ईमान राखावे स्वत:शी.


त्याना देवकळा पाषाणाची
संत महंत संस्कृतीचे आधार
मी आहे ना जीव हाडामांसाचा
ईमान राहू दे जीवाशी.


त्याना देवकळा पाषाणाची
पोथ्या पुराणे दर्शने
धरतीची लेकुरेँ आम्ही
आम्ही प्रेषित आमच्या न्यायाचे
मी आहे पूत मातीचा
शपथ आहे रक्ताची


ऋतुवर्षांचे चक्र चक्र
परंपरा संस्कृतिंचे
त्या वाळवंटात
हौतात्म्य पिचत राहिले
मानवतेचे
त्या बलिदानाशी ईमान राहूं दे.


(१९६७, गुजरात)


~~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment