June 19, 2009

असणे-जगणे-नटणे (Painted Poem)

नटणे. . . . . . . . . .काही

. . . .. . . . . . . . . .भाकर
. . . . . . . . . . . .. आणि. . . . . . . . . . . . .काहीसे. . . . . . . . . . . . .वेगळे जगणे . . . . . . . .श्वसन . . . . . . . . . . . . .एक . . . . . . . . . . . . चौकोनी . . . . . . . . . . . . ख़ुंट . . . . . . . . . . . . गोल . . . . . . . . . . . ..छिद्रांतअस्तित्व.. . . . .भूईतल्या
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
असणे-जगणे-नटणे (Painted Poem)
(खाली उद्र्रुत केलेल्या मूळ इंग्रजी "Existence-Survival- Decoration" चे रूपांतर)


मूळ इंग्रजी शब्द-चित्र


मनाच्या उत्कट अवस्थेत हे शब्द - चित्र (painted poem) लिहिले गेले. अशी अवस्था सातत्याने असते, तिला आदी-अंत नसतो.
शहरे, गावे, आदिवासींच्या निसर्गानिवासातिल वाडया, त्यांच्या परिसारात अनेक वर्षे भटकंती केली, त्याशिवाय माझा जन्म आणि वाढ कोंकणातील खेड्यात झालेली. या सारयाचा हा परिणाम असेल कदाचित. सकारण - अकारण केलेल्या या भटकंतीत कोणत्याही प्रकारच्या --- जातपात, धर्म, आदर्श, संस्कार, संस्कृति, आवड-निवड इ. इ. --- झडपा लावल्या नाहीत. कोणतेही चश्मे लावले नाहीत. आजही नाही.

त्यातल्याच एके दिवशी (सन १९९८५) हे शब्द - चित्र आकारले. तो दिवस पण नोंदला नाही. अशा अवस्थेत काळ-काम-वेग-स्थळ- अवकाश ही परिमाणे पण गौण होतात. अर्थातच हे कोणत्याही कला - सौंदर्य शास्त्रांच्या चौकटीत बसणे शक्यच नव्हते. खरे पाहाता याला कला - काव्य म्हणायचे का याचा संभ्रम पडतो. नागर सुसंस्कृत समाजाने केलेल्या कोणत्याही वर्गावारीत ही रचना बसणारी नाही हे पण मला माहीत आहे.

इतकेच नाही. तर रूढ़ अर्थाने मी कलावंत आहे का याची पण मला शंका येते. पण यामुळे आपल्या अभिव्यक्तीला मर्यादा पडायचे कारण नाही.

वरील मराठी संस्करण संगणकाच्या मदतीने मूळ चित्रात मुद्दाम घातलेले नाही. अशा अवांतर कसरतीची - अलंकारांची पण गरज वाटली नाही.

आपल्या अनुक्रियांची - प्रतिक्रियांची अर्थातच मन:पूर्वक अपेक्षा आहे.

~~~~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment