October 04, 2008

त्याना सामर्थ्य दे आई

त्याना सामर्थ्य दे आई

अनेक रुपानी तू सभोवती वावरतेस
दीन दुबळे दलितांच्या कष्टांचे
तू प्रतीक आहेस
धरतीच्या अनेक काळात
तिच्या रुद्रभीषण रुपात
तू साठवली आहेस
ममतेच्या एका इवल्याशा कटाक्षातही
तुझे महात्म्य सामावून जाते.

अगणितांच्या दू:खकष्टाना
आई तू सामर्थ्य दे.
-----
स्थळ: बडोदे
सना: १९६९

~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment