October 17, 2008

त्या बलिदानाशी इमान राहूदे

त्या बलिदानाशी इमान राहूदे

नेते महात्मे समाजधुरंधर
त्याना पाषाणाची देवकळा
अरे परमेश्वर तर कधिच मेला
पाषाण होऊन राहिला
मीच आहे ब्रम्ह म्हणून
इमान राखावे स्वताशी .

त्याना देवकळा पाषाणाची
संत महंत संस्कृतीचे आधार
मी आहे ना कीडा हाडामासाचा
इमान राहूदे जीवनाशी .
धरतीची लेकूरे आम्ही
आम्ही प्रेषित आमच्या जिंदगीचे .

त्याना देवकळा पाषाणाची
पोथ्या पुराणे दर्शने
मी पूत मातीचा
शपथ आहे रक्ताची .

ऋतुवर्षांचे चक्र चक्र
परंपरा संस्कृतीच्या वावटळी
हौतात्म्य त्यात पिचत राहिले
मानवतेचे
त्या बलिदानाशी इमान राहूदे .

स्थळ: बडोदे
सन १९६७
~~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment