July 16, 2009

फुलावी धरतरी कष्टिली

फुलावी धरतरी कष्टिली


अंतरातल्या जळत्या ज्योतीचे
जोडावे जळणे समस्त व्यक्तिमात्राचे
निर्झर ठायीठायी पामरांच्या अश्रूंचे
त्यांचा जोडावा महानद
ताप अनशन कष्टांचे तांडव
त्याने फुलावी धरतरी कष्टिली.
* * *
गुजरात (३१.१०.१९६९)


~~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment