July 31, 2009

वर्षेच्या आगमनासवे येती...(Rain Song)

वर्षेच्या आगमनासवे येती...
वर्षेच्या आगमनासवे येई मोराचा केकारवपहिल्या सरी घेऊन येती मातीचा सुवास
पावसाच्या सरी घेऊन येती आशा अन् ओढ़
घराची वसलेले फार दूरच्या डोंगरांत
जेथे पश्चिमेची शीतळ मऊ मोरपिशी
झुळुक आणते दिलासा:
वेळ ही पुनरुत्थानाची.
* * *

(मूळ इंग्रजी "With monsoon comes " या माझ्या कवितेचे भाषांतर: इंग्रजी कविता वाचल्यास लक्षात येईल त्यावर मराठीची छाप आहे. ती छाप जवळ जवळ सर्वच इंग्रजी लेखनावर आहे. वाटल्यास तिला रेमीची "इंग्रजी बोली' म्हटले तरी चालेल.)

~~~~~~~~~~
© Remigius de Souza. All rights reserved.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

No comments:

Post a Comment